Prosimy o wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail.
 
Jeśli potrzebujesz skontaktować się naszymi Game Masterami w związku z problemem mieszczącym się w zakresie naszego wsparcia, to wybierz odpowiednią opcję z głównego menu, abyśmy mogli uzyskać więcej informacji niezbędnych do udzielenia pomocy.
Przyjmujemy wyłącznie pliki w następujących formatach: BMP, GIF, JPG, LOG, PCX, PDF, PNG, REP, SPX, TGA, TXT, SC2REPLAY oraz STORMREPLAY. Można załączyć maksymalnie 4 pliki. Rozmiar żadnego z nich nie może przekroczyć 15 MB.
Do zgłoszenia załączono pliki przekraczające maksymalny dopuszczalny rozmiar.