Wydana przez Stworzona przez and
Wydana przez
Stworzona przez
and