Aby uzyskać natychmiastowy i pełny dostęp do naszych gier oraz sklepów w grach, wyłącz ograniczenia w panelu zarządzania Kontrolą Rodzicielską. Jeśli chcesz całkowicie usunąć Kontrolę Rodzicielską, wyślij żądanie pomocy.