Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą skorzystać z prawa do odstąpienia w przypadku dowolnego zakupu oprogramowania, które wymaga pobrania i z którego użytkownik nie korzystał przez okres 14 dni od daty zakupu.

Dokonując zakupu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w momencie kliknięcia przycisku „Graj” w aplikacji Blizzard lub uruchomienia gry w jakikolwiek inny sposób traci on prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku każdych innych cyfrowych treści, produktów lub usług użytkownik traci prawo do odstąpienia z chwilą dokonania zakupu.

Więcej informacji na temat przysługującego użytkownikowi prawa do odstąpienia można znaleźć w Warunkach Sprzedaży.