Sprawdź aktualność danych swojej karty kredytowej i skontaktuj się z jej wydawcą, aby upewnić się, że posiada on Twój aktualny adres. Następnie zapoznaj się z listą najczęstszych problemów z płatnościami.