Jeśli Twoje konto zostało zablokowane w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, zabezpiecz swój komputer, adres email i konto Blizzard, rozważ możliwość dodania authenticatora, a następnie wyślij żądanie pomocy. Jeśli chcesz odwołać się od zawieszenia lub zamknięcia konta, wyślij żądanie pomocy.