Zapoznaj się z artykułem poświęconym Wyciszaniu Kont w celu poznania powodów nakładania tego typu kary. Jeśli uważasz, że twoje konto zostało wyciszone w wyniku błędu, wyślij żądanie pomocy, a ponownie sprawdzimy całą sytuację.