Jeśli masz problemy z wydajnością gry, to wykonaj kroki opisane w naszym artykule pomocy. Jeśli żadne z sugerowanych rozwiązań nie przyniesie efektu, to skontaktuj się z Działem Obsługi lub Zapytaj Społeczność o poradę.