Gracze naruszający nasze zasady dotyczące nękania mogą być zaraportowani przez kliknięcie prawym guzikiem myszki na ich imieniu oraz wybranie odpowiedniej opcji.