Najpierw wyloguj się z gier Blizzarda

Wyloguj się z gier lub aplikacji Blizzarda przed usunięciem Authenticatora, w przeciwnym razie bieżąca sesja może zostać przerwana.