Najpierw się wyloguj

Wyloguj się z gier lub usług Blizzarda przed usunięciem authenticatora, w przeciwnym razie bieżąca sesja może zostać przerwana.