Żądanie usunięcia danych osobowych

UWAGA: Kontynuacja procesu przesyłania tego żądania będzie skutkować trwałym usunięciem lub zatarciem wszystkich istotnych informacji osobowych z naszych archiwów.

Po zakończeniu tego procesu twoje dane zostaną usunięte, jak gdyby nigdy nie istniały w naszym systemie. NIGDY i W ŻADNYM WYPADKU nie będziemy w stanie odzyskać tych danych.

Żądanie to obejmuje wyłącznie dane osobowe powiązane z tym adresem e-mail. Jeśli korzystałeś/korzystałaś również z innych adresów e-mail, proces ten nie obejmie danych powiązanych z nimi.

Procedura rozpatrywania żądania może zająć maksymalnie 30 dni.

Przejdź dalej