Transfer Aborted: Instance Not Found

Zaktualizowano: 1 mies. temu
ID artykułu: 11234
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

Transfer aborted.
Nie mogę wejść do podziemi lub na battleground.

  1. Ten błąd jest często związany z tymczasowymi problemami technicznymi. Prosimy odczekać kilka minut i spróbować ponownie.
  2. Jeśli problem nie znika, ale używasz addonów, to jeden lub kilka z nich może być uszkodzonych lub przestarzałych. Zacznij od wyłączenia addonów, a w razie dalszego występowania błędu spróbuj zresetować interfejs użytkownika WoW.
  3. Problemy z połączeniem mogą uniemożliwiać wejście do instancji.
  4. W sytuacji, gdy powyższe kroki naprawcze nie przyniosą poprawy, prosimy o kontakt z Działem Pomocy. Prosimy o dołączenie do swojej wiadomości Plików systemowych, które ułatwią diagnozę źródła problemów.