Połączono nieprawidłowe konto platformy innej firmy z kontem Battle.net

Zaktualizowano: 3 mies. temu
ID artykułu: 14014
Produkt:

Najczęstsze problemy

  • Jak odłączyć moje konto Steam od konta Battle.net?
  • Mam wiele kont Battle.net i połączyłem niewłaściwe z kontem konsoli
  • Mam wiele kont konsoli i połączyłem niewłaściwe z moim kontem Battle.net

Połączenia między kontami Battle.net a kontami Steam, Xbox Live®, Playstation Network® lub Nintendo Switch® można w dowolnym momencie usunąć.

Zaloguj się do Połączeń swojego konta na stronie Zarządzanie kontem i kliknij przycisk Rozłącz obok konta, które chcesz odłączyć.
Połączenia kont mają czasy odnowienia ograniczające, jak często mogą być zmieniane. W sekcji zarządzania kontem Battle.net pojawi się ostrzeżenie, informujące o czasie odnowienia przy rozłączeniu konta danego typu.

Po rozłączeniu niewłaściwego konta można połączyć właściwe konta.

Jeśli nie wiesz, jakie konto Battle.net jest połączone z kontem platformyinnej firmy, skontaktuj się z nami.