Przed wykonaniem opisanych kroków musisz stworzyć konto MLG.

  1. Zaloguj się do swojego konta MLG.
  2. Udaj się na stronę MLG Linked Accounts.
  3. Kliknij Battle.net i podążaj za instrukcjami na ekranie.

Uwaga: Jeśli dzielisz swój komputer z innymi użytkownikami lub posiadasz kilka kont Blizzard to upewnij się, że łączysz konto, na którym chcesz otrzymać nagrody.

Potencjalne Problemy

  • Upewnij się, że podczas oglądania wydarzeń jesteś zalogowany do połączonego konta MLG. Brak zalogowania nie pozwoli na otrzymanie zaliczenia transmisji i w konsekwencji pozbawi cię nagród.
  • Niektóre wtyczki w przeglądarkach mogą uniemożliwiać MLG zarejestrowanie twojej obecności na kanale transmisji. Tymczasowe wyłączenie wtyczek powinno zapobiec wystąpieniu tego problemu. MLG i Blizzard nie mogą udzielić pomocy z problemami będącymi wynikiem niekompatybilnych wtyczek.