Przywracanie Usuniętej Postaci w World of Warcraft

Zaktualizowano: 1 mies. temu
ID artykułu: 15312
Powiązanie gry:

Najczęstsze problemy

  • Jak mogę przywrócić usuniętą postać?
  • Czy możecie przywrócić moją usuniętą postać?
  • Chcę przywrócić usuniętą postać.

Z funkcji przywracania usuniętej postaci z World of Warcraft® można skorzystać raz na 15 dni pod warunkiem, że wciąż trwa okres ochronny danego bohatera, który jest uzależniony od poziomu skasowanej postaci. Długość trwania okresu ochronnego dla każdego przedziału poziomów znajdziesz w poniższej tabeli. Po upływie okresu ochronnego postacie oraz ich złoto i przedmioty zostają utracone na zawsze.

Uwaga: Nie będziemy mogli pomóc z przywróceniem postaci, niezależnie od czasu jej usunięcia.
 

JEŚLI TWOJA POSTAĆ JEST...CZY MOŻNA JĄ PRZYWRÓCIĆ?
Poniżej poziomu 10, Class Trial, Death Knight na poziomie 55 lub Demon Hunter na poziomie 98
Nie
Na poziomie od 10 do 29
Tak, w ciągu 90 dni od usunięcia.
Na poziomie od 30 do 49 oraz Demon Hunter na poziomie 99-100
Tak, w ciągu 120 dni od usunięcia.
Na poziomie 50 lub wyższym
Tak
 
Aby przywrócić usuniętą postać w grze:
  1. Kliknij User-added image na ekranie wyboru postaci.
  2. Wybierz postać i kliknij User-added image.
Przywrócona postać będzie posiadać przedmioty, zaklęcia i klejnoty, którymi dysponowała w chwili usunięcia. Przedmioty usunięte przed usunięciem postaci nie zostaną przywrócone przez tę funkcję. Jeśli usunięta postać ma tę samą nazwę, co aktywna, to przed użyciem funkcji przywracania musisz usunąć lub zmienić nazwę aktywnej postaci.

Na twojej liście postaci musi znajdować się wolne miejsce na przywracaną postać. Możesz posiadać maksymalnie 50 postaci ogółem na swoim koncie World of Warcraft.