Możemy pomóc w aktualizacji danych osobowych zarejestrowanych na koncie Battle.net w następujących przypadkach:

  • Imię lub nazwisko zostały prawnie zmienione
  • Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który chce przejąć konto należące do twojego dziecka
  • Osiągnąłeś wiek dojrzałości w swoim kraju i chcesz zaktualizować dane na koncie, które było do tej pory zarejestrowane na jednego z rodziców
  • Chcesz przejąć konto należące do zmarłego członka rodziny

Zmiana danych na koncie Battle.net nie jest możliwa w innych okolicznościach, niż wymienione powyżej.

SUPPORTING DOCUMENTATION

W trakcie procesu zmiany nazwy może być wymagana dokumentacja uzupełniająca. Wymagana dokumentacja będzie się różnić w zależności od scenariusza, w którym potrzebujesz pomocy. Możesz podać jeden z wymienionych poniżej dokumentów dla każdej sprawy, chociaż w niektórych przypadkach do zmiany nazwy może być potrzebny więcej niż jeden dokument.
  • Prawnie zmeniono imię i nazwisko  - Aby zweryfikować zmianę Twojego nazwiska, akceptujemy każdy dokument, który uznamy za zgodny z prawem (niesfałszowany), który wykazuje zmianę imienia i nazwiska poprzez pokazanie pierwotnego i nowego imienia i nazwiska posiadacza konta. Na przykład: akt małżeństwa, akt rozwodu, dokumenty adopcyjne, akta własności, orzeczenie sądu itp
  • Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który chce przejąć na własność konto swojego małoletniego dziecka - aby zweryfikować pokrewieństwo między rodzicem/opiekunem a dzieckiem, akceptujemy każdą informację, która wskazuje na związek i która według nas jest prawdziwa (nie została sfałszowana), np. jako (ale nie wyłącznie) akt urodzenia lub rejestr rodzinny.
  • Osiągnąłeś pełnoletność obowiązującą w Twoim kraju i chcesz zaktualizować dane swojego konta pierwotnie zarejestrowanego na dane osobowe Twojego rodzica - W niektórych krajach dzieci poniżej określonego wieku nie mogą posiadać konta Battle.net. Aby zweryfikować pokrewieństwo między rodzicem/opiekunem a dzieckiem i upewnić się, że osiągnąłeś pełnoletniość obowiązującą w Twoim kraju, akceptujemy wszelkie informacje wskazujące na pokrewieństwo i które według nas są wiarygodne (nie są sfałszowane), np. (ale nie podlegają ograniczeniom) do) akt urodzenia lub rejestr rodzinny.
  • Odbierasz konto zmarłego krewnego - Aby przenieść własność konta od zmarłego właściciela konta, akceptujemy akt zgonu.
Uwaga: Podczas przesyłania dokumentacji należy podawać tylko informacje dotyczące problemu, takie jak imię/nazwisko, adres, data urodzenia itp. Na przykład, jeśli składasz certyfikat urodzenia w przypadku przeniesienia konta rodzic/dziecko, potrzebujemy tylko nazwiska rodzica, imienia dziecka i daty urodzenia.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Blizzard.