Postęp Zresetowany Po Zmianie Frakcji

Zaktualizowano: 2 mies. temu
ID artykułu: 178537
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

  • Mój dziennik zadań został wyczyszczony podczas zmieniania frakcji
  • Opłaciłem usługę Zmiany Frakcji i utraciłem cały postęp do osiągnięcia Battle for Azeroth Pathfinder
  • Zdobyłem osiągnięcie A Nation United po stronie Przymierza, ale nie zostało ono przekonwertowane na Zandalar Forever! po stronie Hordy

Postęp we wszystkich zadaniach zostanie porzucony w momencie zmiany frakcji.

Dodatkowo, zadania i osiągnięcia wyjątkowe dla obecnej frakcji nie będą przekonwertowane na swoje odpowiedniki w nowej frakcji po zakończeniu zmiany. Oznacza to, że cała Kampania Wojenna (War Campaign) musi być wykonana od nowa w nowej frakcji - nawet, jeśli została już całkowicie ukończona w poprzedniej frakcji przed dokonaniem zmiany.

Jeśli Twoja postać zmieniła frakcję więcej niż jeden raz, to wciąż będziesz musiał wykonać całą Kampanię Wojenną od nowa - nawet, jeśli ta postać wykonała już raz Kampanię we frakcji, do której teraz powraca (każda Zmiana Frakcji resetuje tutaj cały postęp).

Dowiedz się więcej na ten temat w naszym artykule Następstwa Zmiany Frakcji.