Narzędzie WoWHead Quest Completion Trackerexternal site może być użyte do podglądu informacji o statusie zadań we wszystkich strefach dostępnych aktualnie w grze.

Wpisz serwer oraz imię swojej postaci w celu załadowania odpowiedniego profilu.

Po wczytaniu danych postaci możesz wybrać region oraz strefę. Narzędzie wyświetli listę zadań, które nie zostały ukończone w danej strefie oraz pokaże mapę z zaznaczonymi punktami startowymi poszczególnych misji. Kliknięcie na nazwę zadania przeniesie Cię na indywidualną stronę danej misji.

Narzędzie Quest Completion Tracker korzysta z danych World of Warcraft Armory. Jeśli Armory nie została zaktualizowana, to informacje o postaci mogą nie odpowiadać rzeczywistości.