Rozwiązywanie problemów technicznych czasem wymaga pełnego odinstalowania i ponownej instalacji aplikacji Battle.net. Wykonaj poniższe czynności, aby całkowicie odinstalować aplikację Battle.net.

Uwaga: Usunięcie aplikacji Battle.net nie spowoduje odinstalowania klientów gier.

 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. Wybierz Odinstaluj program.
 3. Kliknij PPM Battle.net i wybierz opcję Odinstaluj. Rozpocznie się proces odinstalowywania aplikacji.
 4. Jeśli klienta nie ma na liście programów, odinstaluj Battle.net ręcznie:
  1. Kliknij Start ( klawisz Windows + Q w systemie Windows 8) i wybierz Wszystkie programy.
  2. Gdy znajdziesz aplikację Blizzard, kliknij PPM na pliku i wybierz Otwórz lokalizację pliku.
  3. Przejdź do folderu nadrzędnego i usuń folder Battle.net
 5. Usuń folder Battle.net Tools, aby usunąć wszelkie oprogramowanie pomocnicze aplikacja Blizzard Battle.net.
 6. Zainstaluj ponownie klienta.
 1. Otwórz FinderFinder.
 2. Usuń Battle.net w /Aplikacje.
 3. Przytrzymując przycisk Opcje (Alt), wybierz Bibliotekę z menu Idź na pasku menu systemu.
 4. Usuń folder Battle.net z ~/Biblioteka/Wsparcie aplikacji/Blizzard.
 5. Przejdź do ~/Biblioteka/Preferencje i usuń poniższe pliki:
  • com.blizzard.errorreporter.plist
  • com.blizzard.Installer.plist
  • com.blizzard.launcher.plist
  • net.battle.net.app.plist
  • net.battle.Authenticator.prefs
  • net.battle.Identity.prefs
  • net.battnet.battle.plist
 6. Usuń folder Battle.net Tools, aby usunąć wszelkie oprogramowanie pomocnicze Battle.netu.
 7. Opróżnij kosz.
 8. Zainstaluj ponownie klienta.