Program Apple Hardware Test (AHT) zawiera szereg funkcji diagnostycznych, które umożliwiają wykrywanie problemów dotyczących poszczególnych podzespołów komputera. Należy uruchomić test rozszerzony, ponieważ bardziej powierzchowne skanowanie może nie wykryć mniej poważnych błędów pamięci RAM.