Oprócz opcji trybu rozróżniania barw w interfejsie użytkownika, można teraz wybrać i skonfigurować jeden z trzech własnych filtrów rozróżniania barw. Aby aktywować tryb rozróżniania barw:

  1. Podczas gry przejdź do menu gry lub wciśnij klawisz Esc.
  2. Kliknij element Interface.
  3. Wybierz element Accessibility.

Aby dodać do różnych elementów interfejsu użytkownika informacje, które zwykle wymagają rozróżniania kolorów, zaznacz opcję Enable UI Colorblind Mode. Aby włączyć dany filtr umożliwiający rozpoznawanie barw, wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego. Można wybrać filtr Protanopia, Deuteranopia lub Tritanopia. Możliwe jest również określenie intensywności barw filtra za pomocą suwaka „Adjust Stregth”.