Instrukcja dla komputerów Mac znajduje się w przewodniku Używanie programu Apple Hardware Test.

System Windows zawiera program Windows Memory Diagnostic – narzędzie do diagnostyki pamięci (RAM), które skanuje pamięć fizyczną w komputerze i pomaga w zidentyfikowaniu potencjalnych błędów. Użycie tego narzędzia wymaga ponownego uruchomienia komputera. Pamiętaj, aby zapisać wszystkie otwarte dokumenty.

 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Diagnozuj pamięć.
 3. Kliknij element Diagnozuj problemy komputera z pamięcią.
 4. Wybierz opcję Uruchom ponownie teraz i sprawdź występowanie problemów (zalecane).
  Uwaga: W programie Memory Diagnostic Tool nie można używać myszy.

Komputer uruchomi się ponownie i włączy program Memory Diagnostic Tool, aby przeprowadzić podstawowe sprawdzanie pamięci.

 1. Możesz wcisnąć F1, aby zatrzymać podstawowe sprawdzanie i otworzyć ekran Opcje.
 2. Użyj strzałki w dół, aby wybrać opcję Rozszerzone.
 3. Wciśnij F10.
 4. Kiedy program Memory Diagnostic Tool zakończy działanie, zanotuj wszelkie zgłoszone błędy.
 5. Wciśnij Esc, aby zamknąć narzędzie diagnostyczne i uruchomić system Windows.