Przetaktowane, uszkodzone lub nieprawidłowo umieszczone kości pamięci RAM mogą spowodować zawieszanie się gier oraz problemy z wydajnością, takie jak niska liczba klatek animacji oraz brak płynności obrazu. Jeśli zauważyłeś te usterki, spróbuj wykonać poniższe testy w celu zdiagnozowania problemów z pamięcią RAM.

W przypadku znalezienia problemów z pamięcią RAM komputera może być konieczne przekazanie komputera do specjalisty ds. naprawy komputerow w celu rozwiązania problemu sprzętowego.

System Windows zawiera Narzędzie Diagnostyczne Pamięci (RAM), które wykonuje skanowanie pamięci fizycznej komputera i pomaga zidentyfikować możliwe błędy. Użycie tego narzędzia wymaga ponownego uruchomienia komputera. Pamiętaj, aby zapisać wszystkie otwarte dokumenty.

  1. Naciśnij klawisze Windows + R.
  2. W oknie Uruchom wpisz mdsched.exe i naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz i sprawdź, czy występują problemy (zalecane).

Uwaga: Przed kontynuowaniem zapisz kroki 4-8. Komputer zostanie uruchomiony ponownie i nie będzie można użyć myszy w Narzędziu Diagnostyki Pamięci.

Komputer zostanie uruchomiony ponownie w Narzędziu Diagnostyki Pamięci i zostanie uruchomiony podstawowy test pamięci.

  1. Naciśnij klawisz F1, aby zatrzymać test podstawowy i przejść do ekranu Opcje.
  2. Użyj strzałki w dół, aby wybrać opcję Rozszerzony (Extended).
  3. Naciśnij klawisz F10.
  4. Po zakończeniu działania Narzędzia Diagnostyki Pamięci zapisz informacje o wszelkich zgłoszonych błędach.
  5. Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć narzędzie i uruchomić ponownie komputer w systemie Windows.
Apple Diagnostics Test umożliwia przetestowanie sprzętu komputera w celu wykrycia problemów. Po zakończeniu wykonywania testu należy zapisać wszystkie otrzymane kody referencyjne. Listę potencjalnych kodów można znaleźć w podręczniku kodów referencyjnych diagnostyki Apple.