Twoje konto komputerowe (logowanie) musi posiadać minimalny poziom uprawnień administracyjnych, aby móc grać w nasze gry. Aby utworzyć konto administracyjne, wykonaj następujące czynności dla swojego systemu operacyjnego:

Windows

Wybierz swój system operacyjny

Mac

Uwaga: Podczas tworzenia nowego konta administratora tworzony jest osobny folder główny, więc ustawienia innego konta użytkownika nie zakłócają rozwiązywania problemów.

  1. Kliknij menu Apple i wybierz Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
  3. Kliknij przycisk Dodaj (+) poniżej listy kont. 
  4. Z wyskakującego menu Nowe konto wybierz polecenie Administrator
  5. Wprowadź pełną nazwę konta.
    Uwaga: Nazwa konta jest generowana automatycznie. Jeśli chcesz użyć innej nazwy konta, wprowadź ją teraz. Po utworzeniu konta nie można zmienić jego nazwy.
  6. Wprowadź hasło konta w polach Hasło i Weryfikacja, a następnie wprowadź wskazówkę, która pomoże ci je zapamiętać. 
  7. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
  8. Zaloguj się na nowe konto administratora i przetestuj ponownie aplikację, z którą wystąpiły problemy.