Jeżeli twoja konsola zacina się lub zawiesza w trakcie gry, może być to spowodowane problemami z wentylacją. Jeżeli twoja konsola nie stoi na otwartej przestrzeni, może dojść do przegrzania i trwałych uszkodzeń.

  1. Postaw konsolę w otwartym miejscu z dobrą wentylacją.
    • Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się przy lub leżące na twojej konsoli.
    • Jeżeli twoja konsola jest w szafce, wyjmij ją i sprawdź, czy wydajność się poprawi.
  2. Twoja konsola może mieć problem z pamięcią podręczną. Rozwiąż problemy, wykonując czynności podane przez Sony® lub Microsoft®:

Nadal masz problemy?

Jeśli wykonałeś powyższe czynności i nadal masz problemy z łącznością, skontaktuj się z działem obsługiMicrosoft Xbox supportSony PlayStation support, lub Nintendo support w celu uzyskania dalszej pomocy.