Twoje konto zostanie wyciszone, jeśli zostanie wielokrotnie zgłoszone za Spam lub Obraźliwy Czat. Czas trwania wyciszenia zwiększa się po każdym nałożeniu tej kary. Wyciszenie konta nie ma górnej granicy czasu trwania i może prowadzić do zawieszenia lub zamknięcia konta. 

Poniższe punkty dotyczą wszystkich gier Blizzarda:

  • Zgłoszenia wulgarnego czasu wygasną po upływie ustalonego czasu.
  • Powtarzające się raporty od tej samej osoby nie są sumowane. Wyciszenie jest nakładane wyłącznie na podstawie unikalnych zgłoszeń.
  • Raport otrzymany podczas trwania wyciszenia nie jest brany pod uwagę.
  • Liczba raportów niezbędna do ukarania konta jest zawsze taka sama, niezależnie od poprzednich kar.