Zapory sieciowe mogą ograniczać pakiety z nieznanych źródeł lub zmieniać priorytet tych pakietów.  Może to powodować opóźnienia, problemy z aktualizacją i problemy z połączeniem z usługami Blizzard.  Aby rozwiązać problemy z zaporą routera, musisz wykonać następujące czynności korzystając z dokumentacji producenta routera:
  • Przywróć router do ustawień fabrycznych, aby naprawić błędy konfiguracji
  • Zaktualizuj oprogramowanie routera, aby upewnić się, że router ma najnowsze poprawki błędów i instrukcje

Aby rozwiązać problem zapory ogniowej dla systemu operacyjnego, wybierz ją poniżej:

Blizzard nie obsługuje bezpośrednio serwerów proxy, zapór ani routerów. Aby uzyskać pomoc w konfiguracji routera lub zapory, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem sprzętu. Jeśli korzystasz z zapory lub serwera proxy innej firmy, tymczasowo odinstaluj program lub skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej programu, aby uzyskać pomoc w konfiguracji.