Wykonaj poniższe kroki w celu naprawy zezwoleń Application Support:

  1. Otwórze Terminal zlokalizowany w /Applications/Utilities.
  2. Wpisz lub skopiuj poniższą komendę dla problematycznej aplikacji:
    sudo chmod 0754 ~/Library/Application\ Support/Battle.net
  3. Naciśnij Return.
Jeśli twój system nie korzysta z angielskiej wersji językowej, to będziesz musiał przetłumaczyć Library/Application na odpowiedni język.

Uwaga: Wpisanie powyższej komendy może skończyć się prośbą o podanie hasła administratora. Wpisywane znaki mogą być niewidoczne, ale hasło zostanie przyjęte.