Analogiczne czynności na komputerach PC są opisane w przewodniku Uruchamianie skanowania dysku i defragmentacji.

Większość typowych problemów z dyskiem twardym i systemem operacyjnym na komputerach Mac można rozwiązać za pomocą funkcji Napraw dysk.

Napraw dysk

Funkcja Napraw dysk sprawdza i naprawia uszkodzone sektory i sekcje dysku lub wolumenu oraz inne problemy ze znajdującymi się na nich folderami. Istnieją dwie funkcje umożliwiające naprawę dysku: Bezpieczny rozruch oraz Napraw dysk. Najpierw spróbuj wykonać Bezpieczny rozruch.

Bezpieczny rozruch

  1. Uruchom komputer w trybie bezpiecznym.
  2. Po pełnym rozruchu komputera uruchom go ponownie – tak jak zwykle.

Jeśli komputer uruchomi się ponownie i zacznie działać prawidłowo, nie będzie konieczne wykonywanie dalszych czynności. Jeśli problem nadal będzie występować, spróbuj użyć Narzędzia dyskowego.

Narzędzie dyskowe

  1. Włóż płytę instalacyjną systemu Mac OS X do napędu i uruchom ponownie komputer, przytrzymując klawisz C.
  2. Kiedy komputer skończy się uruchamiać, wybierz opcję Narzędzie dyskowe z menu Instalator.
    Ważne: Nie klikaj Kontynuuj na pierwszym ekranie Instalatora. Jeśli to zrobisz, uzyskanie dostępu do Narzędzia dyskowego będzie wymagało ponownego uruchomienia komputera.
  3. Kliknij zakładkę Pierwsza pomoc.
  4. Kliknij trójkąt po lewej stronie ikony dysku twardego i wybierz wolumin systemu Mac OS X.
  5. Kliknij Napraw.

Jeśli po naprawieniu dysku w dziennikach Narzędzia dyskowego pojawią się jakieś błędy, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem Apple w celu uzyskania pomocy.