Rozłączenie kont World od Warcraft połączonych przy pomocy Zrekrutuj Przyjaciela

Zaktualizowano: 2 dni temu
ID artykułu: 12489
Powiązane produkty:

Najczęstsze problemy

  • Chcę odłączyć moje konto World of Warcraft od konta osoby, która mnie zrekrutowała
  • Chcę zerwać połączenie kont w programie Zrekrutuj Przyjaciela.

Jestem rekrutującym

Jeśli jesteś rekrutującym, możesz anulować dowolne ze swoich połączeń kont w programie Recruit a Friend w panelu ustawień na liście przyjaciół w grze (domyślny klawisz O):

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy na swojego rekruta.
  2. Wybierz opcję Remove Recruit.
  3. Potwierdź zerwanie połączenia kont. 

Uwaga: Po zerwaniu połączenia kont, licencja World of Warcraft tego przyjaciela nie może być ponownie połączona z Twoją. Będzie to możliwe dopiero po 24 miesiącach nieaktywności konta przyjaciela.

Jestem rekrutem

Jeśli jesteś rekrutem, możesz usunąć swojego rekrutującego z listy przyjaciół w grze, ale nie możesz samodzielnie zerwać połączenia kont.

Jeśli chcesz przerwać połączenie, możesz skontaktować się z nami. Jeśli jednak powód jest taki, że chcesz być powiązany z innym przyjacielem, miej na uwadze, że twojego konta nie da się już ponownie zrekrutować! 

Do rekrutacji kwalifikują się tylko konta utworzone w ciągu ostatnich 7 dni lub konta, które były nieaktywne (bez czasu gry) przez 24 miesiące lub dłużej. Konta, które zostały utworzone ponad 7 dni temu, ale nigdy nie posiadały czasu gry, nie kwalifikują się do rekrutacji.