Jeśli twoje zestawienie obciążeń wykazuje opłaty za usługi Blizzard których nie autoryzowałeś, odwiedź nasz poradnik temu poświecony Nieautoryzowane obciążenie.

Zaloguj się do swojej Historii Transakcji oraz wybierz status swojego zamówienia poniżej.