Konta Blizzard założone w imieniu osoby nieletniej muszą posiadać aktywną Kontrolę Rodzicielską.

Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą posiadać konta Blizzard zarejestrowanego we własnym imieniu. Jeśli dziecko ma poniżej 13 lat, konto Blizzard musi zostać założone na dane osobowe rodzica lub opiekuna. 

Utwórz konto dla dziecka