Konta Battle.net założone w imieniu osoby nieletniej muszą posiadać aktywną Kontrolę Rodzicielską.

Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą posiadać konta Battle.net zarejestrowanego we własnym imieniu. Jeśli dziecko ma poniżej 13 lat, konto Battle.net musi zostać założone na dane osobowe rodzica lub opiekuna. 

Utwórz konto dla dziecka