Dla kogo chcesz utworzyć konto?

Dla siebieDla mojego dziecka

W niektórych krajach dzieci poniżej określonego wieku nie mogą posiadać konta Battle.net. Jeśli pojawi sie komunikat o błędzie Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy przetworzyć twojego żądania podczas tworzenia konta, konto Battle.net musi być zarejestrowane na nazwisko rodziców lub opiekunów. Data urodzenia musi również odzwierciedlać dane rodziców lub opiekunów.