Witamy na forach dyskusyjnych Battle.net! Stworzyliśmy te fora, by zapewnić Wam przyjazne miejsce, gdzie będziecie mogli dyskutować o pomysłach, udzielać porad dotyczących rozgrywki oraz rozmawiać o różnych aspektach gier Battle.net z innymi graczami. Idea forów społecznościowych sprawdza się najlepiej, kiedy uczestnicy traktują się nawzajem z szacunkiem i uprzejmością. Dlatego też prosimy Was o zachowywanie się w grzeczny sposób podczas uczestniczenia w tych forach.

Wytyczne i zasady wymienione poniżej wyjaśniają, jakiego zachowania oczekujemy od Was oraz jakiego zachowania Wy możecie oczekiwać od innych członków społeczności. Pamiętajcie, że poniższe wytyczne nie są wyczerpujące i mogą nie uwzględniać wszystkich form agresywnego zachowania. Z tego powodu moderatorzy forów mogą wedle własnego uznania podejmować działania w sprawie wszelkich przejawów zachowania, które uznają za nieodpowiednie. Poza tym, zawieszenie lub zbanowanie w grze będzie miało taki sam efekt w zakresie dostępu do forów. Twój dostęp do tych forów uznawany jest za „przywilej”, a nie „prawo”. Blizzard Entertainment zastrzega prawo do zawieszenia Twojego dostępu do tych forów w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, wśród których należy wymienić m.in. niestosowanie się przez Ciebie do niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy prawo do oceniania każdego incydentu niezależnie. Działania, które podejmiemy mogą być bardziej lub mnie pobłażliwe od tych wymienionych w poszczególnych kategoriach:

Wypowiedzi obraźliwe na tle rasowym/etnicznym

Do tej kategorii zalicza się używanie obraźliwego słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających obraźliwy język lub obrazy, które:

 • promują nienawiść na tle rasowym/etnicznym;
 • zawierają treści uznawane za niskiego poziomu wypowiedzi o podłożu rasowym/etnicznym;
 • nawiązują do symboli nienawiści na tle rasowym/etnicznym.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora
 • otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Handel kontami

Do tej kategorii zalicza się zarówno reklamowanie swojego konta lub postaci oferowanych do sprzedaży lub wymiany, jak i zamieszczanie ogłoszeń o treści wskazującej, że gracz chce kupić konta lub postaci w formie:

 • wpisów na forach;
 • linków do serwisu eBay lub innych sieciowych serwisów handlowych;
 • informacji o zamiarze sprzedaży/wymiany oraz zamieszczenia swoich danych kontaktowych.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe;
 • otrzyma ban na fora

Ekstremalne wypowiedzi nawiązujące do seksualności/ przemocy

Do tej kategorii zalicza się używanie obraźliwego słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do ekstremalnych i/lub brutalnych aktów seksualnych;
 • nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do ekstremalnie brutalnych rzeczywistych czynów;
 • stanowią treści pornograficzne.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach

 • otrzyma ban na fora

Groźby karalne

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • nawiązują w wyraźny lub zamaskowany sposób do przemocy, niezależnie od jej stopnia, która nie jest bezpośrednio powiązana ze światem gry.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora
 • otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Upublicznianie danych osobowych

Do tej kategorii zalicza się:

 • publikowanie wszelkich prawdziwych informacji o innych graczach lub pracownikach Blizzard Entertainment.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora

Wypowiedzi dotyczące preferencji seksualnych

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • w sposób obraźliwy, wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do jakiegokolwiek aspektu preferencji seksualnych – swoich lub innych graczy.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora
 • otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Zamieszczanie cheatów, hacków, trojanów i szkodliwego oprogramowania

Do tej kategorii zalicza się:

 • Zamieszczanie cheatów, hacków, trojanów, wirusów i szkodliwego oprogramowania
 • Jeśli chcesz zgłosić do Blizzard informacje dotyczące cheatów lub hacków, wyślij wiadomość na adres hacks@blizzard.com. Nie zamieszczaj tych informacji na forach.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

 • otrzyma ban na fora

Podawanie się za pracownika Blizzard

Do tej kategorii zalicza się:

 • podawanie się za pracownika Blizzard w celu zamieszczania fałszywych informacji.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, 

 • otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Zamieszczanie nieopublikowanych danych/hackowanie plików z danymi

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających stwierdzenia lub obrazy, które:

 • pokazują nieujawnione przedmioty, wyposażenie lub obszary z gry, które zostały odblokowanie w wyniku hackowania plików danych klienta;
 • pokazują wyniki hackowania lub modyfikowania w dowolny sposób plików MPQ gry;
 • omawiają lub prezentują dowolne dane niedostępne w trakcie normalnej rozgrywki.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, 

 • otrzyma ban na fora

Zamieszczanie obscenicznych/wulgarnych wypowiedzi

Do tej kategorii zalicza się używanie we wpisach albo podpisach języka i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • niestosowanie, w sposób wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do ludzkiej anatomii lub funkcji biologicznych;
 • mają charakter pornograficzny.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Chociaż sankcje te mogą wydawać się surowe, stanowczo uważamy, że takie zachowanie nie może mieć miejsca na naszych forach ze względu na wyjątkowo obraźliwy i niestosowny charakter.

Używanie niestosownego języka

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • w łagodny sposób nawiązują do ludzkiej anatomii lub funkcji biologicznych;
 • mogą zostać z innego powodu uznane za niestosowne;
 • obchodzą filtr językowy.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Nękanie lub znieważanie

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • w sposób obraźliwy, wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do innych postaci, graczy, pracowników Blizzard lub grup ludzi;
 • powodują nękanie innych graczy, pracowników Blizzard lub grup ludzi.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Nękanie może przybierać różne formy i niekoniecznie jest ograniczone do typu użytego języka, lecz przede wszystkim zależy od zamiarów. Powtarzające się nękanie gracza może spowodować podjęcie przez nas bardziej zdecydowanych działań. Postępujemy tak, ponieważ przede wszystkim nie chcemy dopuścić, by jakiś gracz czuł się niekomfortowo na forach.

Nawiązania do głównych nurtów/postaci religijnych

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • przedstawiają w negatywny sposób główne nurty i postaci religijne.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Wypowiedzi obraźliwe na tle narodowościowym

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • promują nienawiść na tle narodowościowym;
 • są uznawane za niskiego poziomu wypowiedzi nawiązujące do narodowości;
 • zawierają aluzje do symboli nienawiści na tle narodowościowym.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Nawiązania do narkotyków lub nielegalnej działalności

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

 • nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do używania narkotyków;
 • nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do działalności niezgodnej z prawem.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Spamowanie lub trolowanie

Do tej kategorii zalicza się:

 • zamieszczanie na forach w nadmiarze tej samej frazy, podobnych do siebie fraz lub po prostu bezsensownych wpisów;
 • tworzenie wątków wyłącznie w celu wywołania niepokojów na forach;
 • wywołanie w wątkach na forach niepokojów, poprzez m.in.: wdawanie się w kłótnie; zamieszczanie wpisów nie na temat, które niszczą wątek; obrażanie innych osób zamieszczających wpisy;
 • tworzenie niekonstruktywnych wpisów;
 • nadużywanie funkcji „Zgłoś wpis” poprzez wysyłanie fałszywych alarmów lub bezsensownych wiadomości;
 • Numerowanie wątków, zamieszczanie wpisów typu IBTL, TLDR, lub innych podobnych wpisów bez znaczenia.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Kopiowanie wątków

Do tej kategorii zalicza się:

 • Tworzenie wątków o istniejących tematach
 • Tworzenie osobnego wątku o istniejącym temacie w celu prowadzenia dalszych dyskusji na kolejnych forach

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Łączenie wątków linkami

Do tej kategorii zalicza się:

 • tworzenie linków do wątków z innych forów;
 • tworzenie wątków wyłącznie w celu zamieszczenia linku do innego wpisu.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora.

Zamieszczanie reklam

Do tej kategorii zalicza się reklamowanie:

 • wszelkich niekomercyjnych, niezwiązanych z serwisem Battle.net firm, organizacji lub stron internetowych.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

Dyskutowanie o działaniach dyscyplinarnych

Do tej kategorii zalicza się:

 • tworzenie wpisów lub wątków celem dyskutowania o działaniach dyscyplinarnych podejmowanych przeciwko graczowi, w tym dziennikach czatu oraz korespondencji elektronicznej między graczem oraz Game Masterem (GM)
 • tworzenie wpisów lub wątków celem dyskutowania o działaniach dyscyplinarnych podejmowanych przeciwko postaci lub koncie na forach

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma tymczasowy ban na fora, w zależności od stopnia przewinienia.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości:

Obchodzenie zawieszenia/zbanowania gracza

Do tej kategorii zalicza:

 • zamieszczanie wpisów na innym koncie;
 • wykorzystywanie innego użytkownika do zamieszczania wpisów w swoim imieniu.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach:

 • otrzyma ban na fora

WAŻNE POSTANOWIENIA

 • Powtarzające się naruszanie jakichkolwiek Warunków Użytkowania Blizzard lub zasad Regulaminu postępowania na forach, w tym wymienionych powyżej, często spowoduje usunięcie z forów na stałe.
 • Niniejszy regulamin nie jest ograniczony do określonego języka. Słownictwo spełniające kryteria uwzględnione w niniejszym regulaminie będzie podlegać wymienionym sankcjom niezależnie od tego, czy będzie niewłaściwe w języku angielskim, czy dowolnym innym języku.

Przede wszystkim chcemy, by Battle.net był przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich graczy. Podczas grania za pośrednictwem serwisu Battle.net oraz zamieszczania wpisów na jego forach napotkasz tysiące innych graczy, których doświadczenia się różnią i którzy pochodzą z różnych środowisk. Chociaż niektóre wyrazy i obrazy mogą nie być obraźliwe dla Ciebie, to pamiętaj, że mogą one oddziaływać zupełnie inaczej na kogoś innego. Dokładamy wszelkich starań, by uczynić z tego serwisu wspaniałe miejsce – nasze powodzenie zależy również od Ciebie!