Ogólne informacje na temat tworzenia lub zmiany BattleTaga™ znajdziesz po wejściu na stronę zarządzania kontem.

Zasady tworzenia nazw

  • BattleTag może zawierać od trzech do dwunastu znaków.
  • Cyfry są dozwolone, ale BattleTag nie może zaczynać się od cyfry.
  • Mieszanie wielkich i małych liter jest dozwolone (np. ZeRgRuSh).
  • Spacje i znaki specjalne są niedozwolone.
  • BattleTag nie może łamać zasad ustanowionych w naszym Kodeksie Postępowania.

Do każdego BattleTaga automatycznie zostaje dodany identyfikator w postaci ciągu cyfr. Cyfr tych nie można w żaden sposób zmieniać. Dział obsługi klienta nie udziela pomocy związanej ze zmianą identyfikatora.

Uwaga: Będziemy zmieniać BattleTagi, które nie są zgodne z przedstawionymi tu zasadami.