Aplikacja Battle.net® instaluje, aktualizuje i uruchamia wszystkie gry Battle.net. Możesz dzięki niej uzyskać również dostęp do sklepu Battle.net oraz zobaczyć nowości dotyczące wszystkich tytułów.

APLIKACJA BATTLE.NET

Aplikacja Battle.net zastępuje nasze stare programy startowe. Będzie też pełnić podobną rolę dla przyszłych gier Battle.net.

Jedno logowanie

Możesz zalogować się do aplikacji, wykorzystując dane swojego konta Battle.net. Zaloguje cię to automatycznie do wszystkich twoich gier Battle.net.

Jeśli włączysz opcję Nie wylogowuj mnie (w menu Ustawienia > Ogólne), aplikacja nie będzie cię wylogowywać przez 30 dni. W czasie tych 30 dni po uruchomieniu aplikacji nastąpi automatyczne logowanie.

Uwaga: Można być zalogowanym do aplikacji tylko na jednym komputerze naraz.

Aktualizacje

Gdy aplikacja działa, będzie automatycznie pobierać i instalować w tle dostępne aktualizacje. Aktualizowana będzie tylko jedna gra naraz. Można w każdej chwili przerwać lub wznowić proces aktualizacji. Można też wyłączyć automatyczne aktualizacje w menu Opcji.

Rozwiązywanie problemów

Zajrzyj na fora pomocy technicznej i sprawdź, czy znajduje się tam rozwiązanie twojego problemu, albo skontaktuj się z nami.