Jeśli chcesz porozumieć się z obsługą klienta, skontaktuj się z nami.

Mistrz gry nigdy nie poprosi cię o nic, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jakiegoś konta lub związanych z nim danych osobowych.

Komunikacja z mistrzem gry

Mistrz gry może się z tobą skontaktować na trzy sposoby:

  • Na czacie w grze
  • Pocztą e-mail
  • W samej grze

Na czacie w grze

Kliknij ikonkę zaproszenia do czatu od mistrza gry, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć okno czatu z mistrzem gry. Ikona ta pojawi się tylko w sytuacji, gdy mistrz gry będzie próbował się z tobą skontaktować. a po otrzymaniu wiadomości, obwódka ikony zabłyśnie na niebiesko.

Mistrzowie gry mają obok swojego imienia znacznik  na czacie. Jeśli ktoś nie ma takiej ikonki, a twierdzi, że jest mistrzem gry, zablokuj go i zgłoś nadużycie.

Uwaga: Niektóre modyfikacje interfejsu użytkownika powodują, że ikona zaproszenia do czatu od mistrza gry jest niewidoczna. Jeśli jej nie widzisz, przywróć interfejs użytkownika do ustawień domyślnych.

Jeśli mistrz gry nie może się z tobą skontaktować w grze albo dana kwestia wymaga więcej informacji, możesz otrzymać e-mail w grze, zaadresowany do postaci, która zgłosiła żądanie pomocy. Odpowiedzi na zgłoszone żądania pomocy można też zobaczyć na stronie Moje żądania. Zanim prześlesz ponowne zgłoszenie, sprawdź oba miejsca.

Pocztą e-mail

Oficjalne wiadomości e-mail od mistrzów gry Blizzarda przychodzą z adresu noreply@blizzard.com. Jeśli wątpisz w autentyczność wiadomości e-mail z adresu zakończonego na blizzard.com, więcej dowiesz się z artykułu Podejrzane e-maile i wyłudzanie informacji.

W samej grze

Czasami zdarzy się, że mistrzowie gry będą musieli pojawić się w grze, aby się z tobą skontaktować. Mistrzowie gry mają znacznik nad awatarem – tak jak na obrazku poniżej.


 

Zasady kontaktu z mistrzem gry

Gracze dopuszczający się opisanych poniżej czynów lub zachowań mogą otrzymać karę nałożoną na konto.

Podszywanie się pod mistrza gry

Niektórzy próbują używać autorytetu mistrzów gry, aby wykorzystywać innych graczy. Jeśli ktoś twierdzi, że jest mistrzem gry, a nie pasuje do opisu podanego w tym artykule, to nie jest oficjalnym pracownikiem Blizzard Entertainment i należy go zgłosić.

Oszukiwanie lub próba oszukania mistrza gry

Próby oszukania mistrza gry polegają między innymi na wskazywaniu niewłaściwego obiektu jego zainteresowania, ukrywaniu lub podawaniu nieprawdziwych informacji albo wprowadzaniu go w błąd.

Niewykonywanie lub ignorowanie poleceń mistrza gry

Nie wolno nie wykonywać ani ignorować poleceń mistrza gry. Dotyczy to także ociągania się przed wykonywaniem określonych działań.

Otwieranie wielu spraw oraz spamowanie

Otwieranie wielu nowych spraw lub spamowanie w sprawie, która została wcześniej rozwiązana przez Dział Obsługi Klienta jest bezproduktywne. Takie zachowanie może obejmować otwieranie spraw pełnych bełkotu, kopiowanie i wklejanie treści z poprzednich spraw, wielokrotne odwołania i żądanie rozwiązań, które są poza naszym zakresem wsparcia. 

Obraźliwy język, niestosowne obrazy lub groźby

Używanie obraźliwych lub obscenicznych zwrotów lub obrazów w kontakcie z mistrzami gry jest niestosowne i stanowi formę nękania. Blizzard Entertainment zastrzega sobie wyłączne prawo definiowania co dokładnie stanowi treści niestosowne.

Naruszanie jakiegokolwiek zapisu Warunków Użytkowania, w tym także w opisanym powyżej zakresie, zazwyczaj będzie powodowało czasowe zawieszenie dostępu do gry.

Uwaga: Procedury odwoławcze wobec kar nałożonych na konto są opisane w artykule Odwołanie od wyciszenia, zawieszenia lub zamknięcia konta.