Kodeks Postępowania Blizzarda jest zaprojektowany w celu zapewnienia wszystkim naszym graczom bezpiecznego i zabawnego środowiska. Zgłaszanie graczy naruszających Kodeks Postępowania pomaga całej społeczności Blizzarda.