Możesz zakupić Paczki Kart, Paczki Najemników, Przygody oraz alternatywne portrety Bohaterów i więcej w Sklepie w grze Hearthstone®. Niezależnie od tego, na jakim urządzeniu dokonasz zakupów – postępy oraz kolekcja są współdzielone na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się używając swojego konta Battle.net.

Rodzaje pakietów kart

Z wyjątkiem nowych pakietów posiłkowych, otwarcie pakietu kart w Hearthstone dodaje 5 kart do twojej kolekcji. Istnieją pewne zasady, dzięki którym otwieranie pakietów zawsze przynosi satysfakcję.

Uwaga: Zasady te nie dotyczą miniserii ani gotowych talii bitewnych. Miniserie i gotowe talie bitewne to zestawy konkretnych kart. Miniserie i gotowe talie bitewne nie są pakietami kart i ich zawartość nie jest losowa. Jeśli miniseria lub gotowa talia bitewna zawierają karty, które masz już w kolekcji, i tak je otrzymasz.

 • Pakiety z rozszerzenia zawierają karty z rozszerzenia o konkretnej nazwie. Karty pochodzą wyłącznie z niego.
 • Pakiety standardowe zawierają karty z rozszerzeń znajdujących się w Standardzie w chwili otwarcia pakietu. Karty w pakiecie mogą pochodzić z dowolnego rozszerzenia ze Standardu.
 • Pakiety klasowe zawierają karty dla danej klasy pochodzące z puli kart znajdujących się w Standardzie w chwili otwarcia pakietu. Karty w pakiecie mogą pochodzić z dowolnego rozszerzenia ze Standardu.
 • (NOWE) Pakiety posiłkowe to nowy rodzaj pakietów, które zawierają zmienną liczbę kart, są powiązane z określonym rozszerzeniem i zawierają karty z innych rozszerzeń znajdujących się w Standardzie w chwili premiery rozszerzenia. Na przykład pakiety posiłkowe z Bezludzia obejmują karty z każdego z pięciu pozostałych rozszerzeń znajdujących się w Standardzie w chwili premiery Finałowego starcia na Bezludziu: Wyprawy do Zatopionego Miasta, Morderstwa w twierdzy Nathria, Pochodu Króla Lisza, Festiwalu Legend i TYTANÓW.

RZADKOŚĆ I JAKOŚĆ KART

Karty występujące w pakietach mogą mieć różną rzadkość: zwykłe, rzadkie, epickie lub legendarne.

Karty znajdowane w pakietach różnią się też pod względem estetyki. Karty zwykłe, rzadkie i epickie mogą występować w jednej z dwóch wersji: normalnej i złotej. Karty legendarne występują w jednej z trzech wersji: normalnej, złotej i specjalnej. Wszystkie karty w pakietach posiłkowych są normalnej jakości.

W pakietach kart nie można znaleźć kart o jakości diamentowej. Karty o jakości popisowej są dostępne tylko w niektórych zestawach, a także w produktach, z których pochodzą karty z tych zestawów. W aktualizacji 27.4 karty popisowe można otrzymać z następujących pakietów:

 • Pakiety kart klasowych
 • Standardowe pakiety kart
 • Dzikie pakiety kart
 • Klasyczne pakiety kart
 • Pakiety Czasu na Arenie
 • Pakiety Przedwieczni Bogowie
 • Pakiety Ciemne Zaułki Gadżetonu
 • Pakiety kart z rozszerzenia Pochód Króla Lisza oraz nowszych rozszerzeń

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPADANIA

Poniżej przedstawiono szanse na otrzymanie każdego rodzaju karty podczas otwierania pakietów.

ZWYKŁE PAKIETY

Otwierając pakiety kart, otrzymasz:

 • Średnio 0,6% szans na otrzymanie Legendarnej Karty Popisowej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Kart Popisowych w 361 pakietach.
 • Uwaga: Dotyczy to wyłącznie pakietów kart z zestawów zawierających Legendarne Karty Popisowe.
 • Średnio 0,6% szans na otrzymanie Złotej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Legendarnych w 361 pakietach.
 • Średnio 1.4% szans na otrzymanie Złotej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Epickich w 142 pakietach.
 • Średnio 7.1% szans na otrzymanie Złotej Karty Rzadkiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Rzadkich w 29 pakietach.
 • Średnio 8.1% szans na otrzymanie Złotej Karty Zwykłej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Zwykłych w 25 pakietach.
 • Średnio 5.0% szans na otrzymanie Normalnej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Normalnych Kart Legendarnych w 40 pakietach. 
  • Uwaga: W pierwszych 10 pakietach nowego rozszerzenia gwarantowana jest jedna karta legendarna. Kolejne karty legendarne będą objęte powyższą zasadą.
 • Średnio 21.0% szans na otrzymanie Normalnej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Normalnych Kart Epickich w 10 pakietach.
 • W każdym pakiecie znajduje się co najmniej 1 Normalna Rzadka karta lub lepsza
 • Pozostałe karty to karty normalne zwykłe średnio 3,5 karty w pakiecie.

Nie otrzymasz więcej niż jednej kopii legendarnej karty, dopóki nie będziesz posiadać wszystkich legendarnych kart z tego rozszerzenia. Podobnie gracze otrzymają nie więcej niż dwie kopie zwykłej, rzadkiej lub epickiej karty, dopóki nie otrzymają dwóch kopii wszystkich kart tej rzadkości w danym rozszerzeniu.

Wytworzenie karty liczy się do jej posiadania, a wszystkie odczarowane przez ciebie karty (złote lub niezłote) sa również liczone. Oznacza to, że jeśli otrzymasz kartę, której nie chcesz, możesz ją odczarować i nie otrzymasz jej ponownie, dopóki nie otrzymasz wszystkich kart tej rzadkości z tego rozszerzenia.

ZŁOTE PAKIETY I POPISOWE ZŁOTE PAKIETY

Karty ze złotych pakietów zawsze będą złotej jakości. Karty znalezione w pakietach Złotych Popisowych zawsze będą złote lub miały jakość Popisową. Po otwarciu złotych pakietów kart lub popisowych otrzymasz:

 • Średnio 0.6% szans na otrzymanie Popisowej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych w 361 pakietach.
  • Uwaga: Dotyczy to wyłącznie pakietów kart z zestawów zawierających Legendarne Karty Popisowe.
  • [Popisowe Złote Pakiety rozszerzeń]: W zestawach z Popisowych Złotych Rozszerzeń, szansa zdobycia Popisowej Karty Legendarnej  wzrasta do 15,1% i gwarantuje otrzymanie jednej z 14 pakietów kart z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych.
  • [Tylko Złote Pakiety rozszerzeń] W pakietach złotych rozszerzeń szansa zdobycia Popisowej Legendy wzrasta do 5,0% i gwarantuje otrzymanie jednej z 40 pakietów kart z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych.
 • Średnio 5,0% szans na otrzymanie Złotej Legendarnej karty w 40 pakietach kart z poprzedniego zestawu dropu Złotych Kart Legendarnych.
  • Uwaga:Gwarantujemy jedną złotą legendarną kartę w pierwszych 10 pakietach nowego rozszerzenia. Kolejne nagrody w postaci złotych legendarnych kart będą podlegać powyższym zasadom
 • Średnio 21.0% szans na otrzymanie Złotej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Epickich w 10 pakietach.
 • W każdym złotym pakiecie znajduje się co najmniej 1 Złota Rzadka Karta lub lepsza
 • Pozostałe karty to karty zwykłe złote w liczbie średnio 3,7 karty w pakiecie.

Pakiety posiłkowe

Pakiety posiłkowe z Bezludzia zawierają zmienną liczbę kart z poprzednich rozszerzeń. Każdy pakiet zawiera od 1 do 10 kart z Wyprawy do Zatopionego Miasta, Morderstwa w twierdzy Nathria, Pochodu Króla Lisza, Festiwalu Legend i TYTANÓW (co oznacza łącznie od 5 do 50 kart):

 • Liczba kart zależy od procenta otrzymanych już kart z danego rozszerzenia. (Wartość procentowa jest obliczana na podstawie otrzymanych do tej pory kart, łącznie z kartami wytworzonymi i niezależnie od tego, czy karty te zostały odczarowane. Wartość procentowa obejmuje do 2 kopii kart zwykłych, rzadkich i epickich oraz 1 kopię kart legendarnych).
  • Jeśli gracz posiada mniej niż 25% kart z danego rozszerzenia, otrzyma 10 kart z tego rozszerzenia.
  • Jeśli gracz posiada więcej niż 75% kart z danego rozszerzenia, otrzyma 1 kartę z tego rozszerzenia.
  • Jeśli gracz posiada od 25% do 75% kart z danego rozszerzenia, otrzyma od 10 do 1 karty (liczba kart zostanie określona z wykorzystaniem interpolacji liniowej).
   • Przykłady:
   • 20% kolekcji → 10 kart
   • 25% kolekcji → 10 kart
   • 30% kolekcji → 9,1 karty
   • 35% kolekcji → 8,2 karty
   • 40% kolekcji → 7,3 karty
   • 45% kolekcji → 6,4 karty
   • 50% kolekcji → 5,5 karty
   • 55% kolekcji → 4,6 karty
   • 60% kolekcji → 3,7 karty
   • 65% kolekcji → 2,8 karty
   • 70% kolekcji → 1,9 karty
   • 75% kolekcji → 1 karta
   • 80% kolekcji → 1 karta
 • W przypadku kart ułamkowych stosujemy losowe zaokrąglanie ważone.
  • Przykład: „7,3 karty” oznacza 7 kart z 30% szansą na otrzymanie 8 karty.

  User-added image

 • Poziomy rzadkości kart będą wyglądać następująco:
  • Wynosząca średnio 1,2309% szansa na normalną kartę legendarną oraz gwarancja otrzymania takiej karty najpóźniej po otrzymaniu 163 karty w ramach pakietów posiłkowych z danego rozszerzenia od ostatniego pakietu z normalną kartą legendarną.
   • Uwaga: Jedna karta legendarna jest gwarantowana w pierwszych 50 kartach otrzymanych z pakietów posiłkowych dla każdego rozszerzenia. Występowanie kolejnych kart legendarnych będzie przebiegać według powyższej zasady.
  • Wynosząca średnio 4,4800% szansa na normalną kartę epicką oraz gwarancja otrzymania takiej karty najpóźniej po otrzymaniu 45 karty w ramach pakietów posiłkowych z danego rozszerzenia od ostatniego pakietu z normalną kartą epicką.
  • Gwarancja, że co najmniej 20% kart w każdym pakiecie (po zaokrągleniu) to normalne karty rzadkiej lub lepszej jakości.
  • Pozostałe karty to normalne karty zwykłe.

LEGENDARNE KARTY

Każda oferta sklepu, w której znajdzie się losowa legendarna karta, zapewni losową legendarną kartę zgodnie z następującymi zasadami:

 • W zależności od oferty sklepu losowe legendarne karty losowane są z puli kart wymienionej w opisie oferty sklepu, która zawierać będzie jedną z następujących:
  • Standard, która zawiera wszystkie karty legendarne z rozszerzeń znajdujących się obecnie w formacie standardowym,
  • Dzicz, która zawiera wszystkie karty legendarne z rozszerzeń znajdujących się obecnie w formacie dziczy
  • Określone rozszerzenie, które zawiera wszystkie legendarne karty z tego rozszerzenia.
  • Specjalne Legendarne karty z danego rozszerzenia, w tym wszystkie Specjalne Legendarne karty z tego rozszerzenia.
  • Uwaga: Niewytwarzalne karty legendarne, które nie pojawiają się w pakietach kart, nie wchodzą w skład puli możliwego wylosowania karty legendarnej.
 • Istnieje jednakowa szansa na otrzymanie legendarnej karty z odpowiedniej puli, z zastrzeżeniem poniższych mechanik:
  • Legendarne karty, które wcześniej otrzymałeś lub stworzyłeś, są wyłączone z puli możliwości,
  • Gdy otrzymasz wszystkie legendarne karty z danej puli możliwości, wszystkie legendarne karty z tej puli mają równe szanse na pojawienie się.
 • Szanse na otrzymanie konkretnej legendarnej karty zależą od liczby legendarnych kart w puli oraz liczby legendarnych kart z danej puli, które wcześniej zostały już zdobyte lub stworzone. Szanse na otrzymanie poszczególnych kart legendarnych są następujące po aktualizacji 28.4:
  • Standard: 1 na 180 (0,56%) 
  • Dzicz: 1 na 609 (0,16%) 
  • Specjalne karty legendarne z Jaskiń Czasu: 1 na 15 (6,67%) 
  • Legendarne karty z Finałowego starcia na Bezludziu: 1 na 30 (3,33%) 
  • Specjalne karty legendarne z Finałowego starcia na Bezludziu: 1 na 11 (9,01%) 
  • Karty legendarne z TYTANÓW: 1 na 30 (3,33%) 
  • Specjalne karty legendarne z TYTANÓW: 1 na 10 (10,00%) 
  • Karty legendarne z Festiwalu Legend: 1 na 30 (3,33%) 
  • Specjalne karty legendarne z Festiwalu Legend: 1 na 10 (10,00%) 
  • Karty legendarne z Pochodu Króla Lisza: 1 na 30 (3,33%) 
  • Karty legendarne z Morderstwa w twierdzy Nathria: 1 na 28 (3,35%) 
  • Karty legendarne z Wyprawy do Zatopionego Miasta: 1 na 28 (3,35%) 

 

Otwarcie Paczki Najemników w Hearthstone dodaje do Twojej kolekcji Najemników 5 przedmiotów z następujących 3 typów:

 • Karty Najemników. Karta Najemnika pozwala ci grać Najemnikiem w trybie Najemników z jego domyślnym portretem.
 • Portrety Najemników . Portret Najemnika to inny wygląd Najemnika, który możesz wybrać grając nim.
 • Monety Najemników. Monety Najemników pozwalają Ci stworzyć Najemnika, jeśli go nie posiadasz i ulepszyć jego umiejętności i wyposażenie. Monety Najemników są unikalne dla każdego Najemnika - na przykład, monety Jainy mogą być użyte tylko z Najemnikiem Jainy.

Karty, Portrety oraz Monety Najemników występują w 3 rodzajach rzadkości: Rzadkie, Epickie oraz Legendarne.

Odpowiednie istniejące tutaj reguły zapewniają ekscytujące doznania przy otwieraniu każdej paczki Najemników.

Rzadkość Najemników oraz Szanse Wypadania Kart Najemników

Jedno z pięciu miejsc w każdym Pakiecie Najemników jest zarezerwowane, aby otrzymać kartę Najemnika. Zarezerwowane miejsce na kartę określa rzadkość karty Najemników, którą otrzymasz zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi rzadkości.

Każdy Pakiet Najemników zawiera co najmniej jedną rzadką lub lepszą kartę Najemnika, z uwzględnieniem poniższych mechanik.
 • Średnio 20% szans na otrzymanie epickiej Karty Najemnika z Pakietów Najemników
 • Średnio 5% szans na otrzymanie legendarnej Karty Najemnika z Pakietów Najemników
 • W pierwszych 10 pakietach gwarantowana jest jedna legendarna Karta Najemnika.

Jeśli posiadasz już wszystkie karty Najemników o określonej rzadkości, to zarezerwowany slot na Kartę Najemnika wybierze losowego najemnika o tej samej rzadkości i przyzna Ci Portret Najemnika którego jeszcze nie posiadasz dla tego właśnie Najemnika. Jeśli posiadasz już wszystkie Portrety dla wybranego Najemnika, Portret zostanie automatycznie zamieniony na monety tego Najemnika (liczba monet zależy od rzadkości przedmiotu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Szanse Wypadania Portretów Najemników). 

Przedmioty otrzymane z pozostałych czterech miejsc w pakiecie mogą być Kartami Najemników, monetami lub Portretami - i można z nich uzyskać Portrety Najemników dla Najemników, których posiadasz, przed zdobyciem wszystkich pozostałych kart Najemników tej samej rzadkości. 

Szanse wypadania Monet Najemników

Paczka Najemników może zawierać jeden lub więcej zestawów Monet dowolnego Najemnika, a każdy zestaw Monet zawiera od 35 do 45 Monet.

 • Rzadkie Monety:
  • Średnio 84,7% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie rzadkie monety w Pakiecie Najemników.
  • Rzadkie monety wypadają średnio 12 razy w 10 Pakietach Najemników.
 • Epickie Monety:
  • Średnio 85,8% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie epickie monety w Pakiecie Najemników.
  • Epickie monety wypadają średnio 10 razy w 10 Pakietach Najemników.
 • Legendarne Monety:
  • Średnio 76,5% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie legendarne monety w Pakiecie Najemników.
  • Legendarne monety wypadają średnio 8 razy w 10 Pakietach Najemników.

Szanse wypadania Portretów Najemników

Wszyscy Najemnicy posiadają 3 Złote Portrety Najemników. Wszyscy Legendarni Najemnicy posiadają również Diamentowy Portret Najemnika.

Za każdym razem, gdy otrzymasz Portret Najemnika* z paczki; portret, który otrzymasz, będzie oparty na następujących szansach procentowych:

 • Dla Legendarnych Najemników: 30% szans na zdobycie każdego z 3 Złotych Portretów i 10% szans na zdobycie Diamentowego Portretu
 • Dla Rzadkich i Epickich Najemników: 33,3% szans na zdobycie każdego z 3 Złotych Portretów

Kiedy zdobędziesz Portret Najemnika, szansa zdobycia pozostałych Portretów Najemnika jest dynamicznie przeliczana, z nowymi proporcjami opartymi na twojej indywidualnej kolekcji Portretów dla tego Najemnika.

Nie otrzymasz tego samego Portretu Najemnika, dopóki nie zdobędziesz wszystkich Portretów Najemników dla tego Najemnika. Kiedy posiadasz wszystkie Portrety Najemników, możesz otrzymać drugą kopię Portretu Najemnika, która zostanie automatycznie zamieniona na Monety tego Najemnika: 50 monet dla Rzadkich, 75 monet dla Epickich i 100 monet dla Legendarnych Najemników..

Czasami możesz otrzymać Portret Najemnika przed otrzymaniem jego Karty Najemnika. Kiedy tak się stanie, będziesz mógł grać tym Najemnikiem z Portretem Najemnika, a Kartę Najemnika możesz zdobyć z pakietów.

*Po otrzymaniu portretu najemnika z produktu zawierającego losowy portret, najemnik jest najpierw losowo wybierany z puli najemników, w której nie posiadasz wszystkich portretów, w tym najemników, którzy nie znajdują się w twojej kolekcji. Wybór jest preferowany w oparciu o liczbę portretów, których właściciel nie posiada dla każdego najemnika, więc masz większe szanse na otrzymanie portretu najemnika, dka którego masz mniej portretów. Jeśli brakuje ci 3 portretów Jaraxxusa i posiadasz wszystkie portrety oprócz 1 portretów Jainy, masz 3:1 szansy na zdobycie portretu Jaraxxusa zamiast Jainy. Wartość portretu wybranego najemnika jest określana na podstawie powyższych wartości procentowych.

Za zakupy w grze na komputerze stacjonarnym lub laptopie można płacić kamieniami runicznymi. Dostępne metody płatności za kamienie runiczne zależą od kraju zarejestrowanego na koncie Battle.net. Jeśli saldo Battle.net znajduje się na twoim koncie, Hearthstone domyślnie zasugeruje tę formę płatności.

Opcje Płatności na Urządzeniach Mobilnych

Przy zakupach w grze na urządzeniach mobilnych używana jest metoda płatności, którą masz zarejestrowaną na koncie Apple App Store, Google Play lub Amazon Appstore zarejestrowanym na Twoim urządzeniu, niezależnie od tego, na którym koncie Battle.net jesteś zalogowany do gry. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z poradnikami dostępnymi tutaj Apple’s, Google’s, Amazon’s support articles.

Saldo Battle.net nie może być użyte do zakupów w Hearthstone na urządzeniach mobilnych.

Kontrolowanie Zakupów w Grze

Aby zapobiec przypadkowym zakupom w grze na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, można włączyć opcję Kontroli Rodzicielskiej Battle.net .

Aby zapobiec przypadkowym zakupom w grze na urządzeniu przenośnym, musisz zastosować odpowiednie ustawienia Kontroli Rodzicielskiej danego urządzenia.

Problemy z Płatnościami

Jeśli doświadczasz problemów podczas próby zakupu w grze na komputerze stacjonarnym lub laptopie, spróbuj skorzystać z naszego poradnika Rozwiązywanie Problemów z Płatnościami lub sprawdź poniższą listę najczęstszych błędów.

Jeśli Twoje konto gry wygląda na zablokowane, może być to rezultat obciążenia zwrotnego na koncie. Zapoznaj się z naszym poradnikiem odnośnie Spłacania Obciążeń Zwrotnych aby sprawdzić dostępne dla Ciebie opcje.

Problemy z Płatnościami na Urządzeniach Mobilnych

Jeśli masz problem z dokonaniem zakupu w Hearthstone na swoim urządzeniu mobilnym, całkowicie wyloguj się z aplikacji Hearthstone. W przypadku urządzeń z systemem iOS wyloguj się również z Apple ID. Następnie zaloguj się ponownie i spróbuj jeszcze raz.p>

Jeśli problem dalej występują, odwiedź Stronę Pomocy Apple App Store, Centrum Pomocy Google Play , lub Centrum Pomocy Amazon AppStore w celu uzyskania dalszej pomocy.

Najczęstsze Błędy odnośnie Płatności