Możesz zakupić Paczki Kart, Paczki Najemników, Przygody oraz alternatywne portrety Bohaterów w Sklepie w grze Hearthstone®. Niezależnie od tego, na jakim urządzeniu dokonasz zakupów – postępy oraz kolekcja są współdzielone na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się używając swojego konta Battle.net.

Otwarcie pakietu kart w Hearthstone doda 5 kart do twojej kolekcji. Istnieją zasady, aby upewnić się, że doświadczenie z otwierania pakietów jest ekscytujące.

Uwaga: Te zasady nie dotyczą minizestawów. Minizestawy to zestawy konkretnych kart. Minizestawy nie są pakietami kart i nie są losowe. Jeśli mini zestaw zawiera karty, które już posiadasz, nadal otrzymasz te karty.

RZADKOŚĆ I JAKOŚĆ KART

Karty występujące w pakietach mogą mieć różną rzadkość: zwykłe, rzadkie, epickie lub legendarne.

Karty w pakietach mają też inne właściwości ozdobne. Karty zwykłe, rzadkie i epickie mogą mieć dwie różne wartości: normalną lub złotą. Legendarne karty rzadkości mogą mieć trzy różne cechy: normalną, złotą lub popisową (signature).

Uwaga: Kart o jakości diamentowej nie można znaleźć w pakietach kart. Karty o jakości popisowej można otrzymać z pakietów Standardowych, pakietów Klasowych i zestawów rozszerzeń udostępnionych w dodatku Marzec of the Lich King.
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPADANIA

Poniżej przedstawiono szanse na otrzymanie każdego rodzaju karty podczas otwierania pakietów.

ZWYKŁE PAKIETY

Otwierając pakiety kart, otrzymasz:

 • Średnio 0,6% szans na otrzymanie Legendarnej Karty Popisowej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Kart Popisowych w 361 pakietach.
  • Uwaga: Karty o jakości popisowej można otrzymać z pakietów Standardowych, Klasycznych i rozszerzeń wydanych po premierze rozszerzenia Wrath of the Lich King.
 • Średnio 0,6% szans na otrzymanie Złotej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Legendarnych w 361 pakietach.
 • Średnio 1.4% szans na otrzymanie Złotej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Epickich w 142 pakietach.
 • Średnio 7.1% szans na otrzymanie Złotej Karty Rzadkiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Rzadkich w 29 pakietach.
 • Średnio 8.1% szans na otrzymanie Złotej Karty Zwykłej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Zwykłych w 25 pakietach.
 • Średnio 5.0% szans na otrzymanie Normalnej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Normalnych Kart Legendarnych w 40 pakietach. 
  • Uwaga: W pierwszych 10 pakietach nowego rozszerzenia gwarantowana jest jedna karta legendarna. Kolejne karty legendarne będą objęte powyższą zasadą.
 • Średnio 21.0% szans na otrzymanie Normalnej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Normalnych Kart Epickich w 10 pakietach.
 • W każdym pakiecie znajduje się co najmniej 1 Normalna Rzadka karta lub lepsza
 • Pozostałe karty to karty normalne zwykłe średnio 3,5 karty w pakiecie.

Nie otrzymasz więcej niż jednej kopii legendarnej karty, dopóki nie będziesz posiadać wszystkich legendarnych kart z tego rozszerzenia. Podobnie gracze otrzymają nie więcej niż dwie kopie zwykłej, rzadkiej lub epickiej karty, dopóki nie otrzymają dwóch kopii wszystkich kart tej rzadkości w danym rozszerzeniu.

Wytworzenie karty liczy się do jej posiadania, a wszystkie odczarowane przez ciebie karty (złote lub niezłote) sa również liczone. Oznacza to, że jeśli otrzymasz kartę, której nie chcesz, możesz ją odczarować i nie otrzymasz jej ponownie, dopóki nie otrzymasz wszystkich kart tej rzadkości z tego rozszerzenia.

ZŁOTE PAKIETY I POPISOWE ZŁOTE PAKIETY

Karty ze złotych pakietów zawsze będą złotej jakości. Karty znalezione w pakietach Złotych Popisowych zawsze będą złote lub miały jakość Popisową. Po otwarciu złotych pakietów kart lub popisowych otrzymasz:

 • Średnio 0.6% szans na otrzymanie Popisowej Karty Legendarnej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych w 361 pakietach.
  • [Popisowe Złote Pakiety rozszerzeń]: W zestawach z Popisowych Złotych Rozszerzeń, szansa zdobycia Popisowej Karty Legendarnej  wzrasta do 15,1% i gwarantuje otrzymanie jednej z 14 pakietów kart z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych.
  • [Tylko Złote Pakiety rozszerzeń] W pakietach złotych rozszerzeń szansa zdobycia Popisowej Legendy wzrasta do 5,0% i gwarantuje otrzymanie jednej z 40 pakietów kart z poprzedniego dropu Popisowych Kart Legendarnych.
   • Uwaga: Karty popisowe można uzyskać ze standardowych pakietów kart, a pakiety z zestawu dodatku z rozszerzenia March of the Lich King i kolejnych
 • Średnio 5,0% szans na otrzymanie Złotej Legendarnej karty w 40 pakietach kart z poprzedniego zestawu dropu Złotych Kart Legendarnych.
  • Uwaga:Gwarantujemy jedną złotą legendarną kartę w pierwszych 10 pakietach nowego rozszerzenia. Kolejne nagrody w postaci złotych legendarnych kart będą podlegać powyższym zasadom
 • Średnio 21.0% szans na otrzymanie Złotej Karty Epickiej oraz gwarantowana szansa otrzymania jednej z poprzedniego dropu Złotych Kart Epickich w 10 pakietach.
 • W każdym złotym pakiecie znajduje się co najmniej 1 Złota Rzadka Karta lub lepsza
 • Pozostałe karty to karty zwykłe złote w liczbie średnio 3,7 karty w pakiecie.

LEGENDARNE KARTY

Każda oferta sklepu, w której znajdzie się losowa legendarna karta, zapewni losową legendarną kartę zgodnie z następującymi zasadami:

 • W zależności od oferty sklepu losowe legendarne karty losowane są z puli kart wymienionej w opisie oferty sklepu. Obecnie mamy tylko dwie pule kart, z których losowane są karty legendarne:
  • Standard, która zawiera wszystkie karty legendarne z rozszerzeń znajdujących się obecnie w formacie standardowym,
  • Dzicz, która zawiera wszystkie karty legendarne z rozszerzeń znajdujących się obecnie w formacie dziczy
  • Uwaga: Niewytwarzalne karty legendarne, które nie pojawiają się w pakietach kart, nie wchodzą w skład puli możliwego wylosowania karty legendarnej.
 • Istnieje jednakowa szansa na otrzymanie legendarnej karty z odpowiedniej puli, z zastrzeżeniem poniższych mechanik:
  • Legendarne karty, które wcześniej otrzymałeś lub stworzyłeś, są wyłączone z puli możliwości,
  • Gdy otrzymasz wszystkie legendarne karty z danej puli możliwości, wszystkie legendarne karty z tej puli mają równe szanse na pojawienie się.
 • Szanse na otrzymanie konkretnej legendarnej karty zależą od liczby legendarnych kart w puli oraz liczby legendarnych kart z danej puli, które wcześniej zostały już zdobyte lub stworzone. Szanse na otrzymanie konkretnej legendarnej karty są następujące od aktualizacji 26.2:
  • Standard: 1 na 116 (0.86%)
  • Dzicz: 1 na 538 (0.19%)

Otwarcie Paczki Najemników w Hearthstone dodaje do Twojej kolekcji Najemników 5 przedmiotów z następujących 3 typów:

 • Karty Najemników. Karta Najemnika pozwala ci grać Najemnikiem w trybie Najemników z jego domyślnym portretem.
 • Portrety Najemników . Portret Najemnika to inny wygląd Najemnika, który możesz wybrać grając nim.
 • Monety Najemników. Monety Najemników pozwalają Ci stworzyć Najemnika, jeśli go nie posiadasz i ulepszyć jego umiejętności i wyposażenie. Monety Najemników są unikalne dla każdego Najemnika - na przykład, monety Jainy mogą być użyte tylko z Najemnikiem Jainy.

Karty, Portrety oraz Monety Najemników występują w 3 rodzajach rzadkości: Rzadkie, Epickie oraz Legendarne.

Odpowiednie istniejące tutaj reguły zapewniają ekscytujące doznania przy otwieraniu każdej paczki Najemników.

Rzadkość Najemników oraz Szanse Wypadania Kart Najemników

Jedno z pięciu miejsc w każdym Pakiecie Najemników jest zarezerwowane, aby otrzymać kartę Najemnika. Zarezerwowane miejsce na kartę określa rzadkość karty Najemników, którą otrzymasz zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi rzadkości.

Każdy Pakiet Najemników zawiera co najmniej jedną rzadką lub lepszą kartę Najemnika, z uwzględnieniem poniższych mechanik.
 • Średnio 20% szans na otrzymanie epickiej Karty Najemnika z Pakietów Najemników
 • Średnio 5% szans na otrzymanie legendarnej Karty Najemnika z Pakietów Najemników
 • W pierwszych 10 pakietach gwarantowana jest jedna legendarna Karta Najemnika.

Jeśli posiadasz już wszystkie karty Najemników o określonej rzadkości, to zarezerwowany slot na Kartę Najemnika wybierze losowego najemnika o tej samej rzadkości i przyzna Ci Portret Najemnika którego jeszcze nie posiadasz dla tego właśnie Najemnika. Jeśli posiadasz już wszystkie Portrety dla wybranego Najemnika, Portret zostanie automatycznie zamieniony na monety tego Najemnika (liczba monet zależy od rzadkości przedmiotu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Szanse Wypadania Portretów Najemników). 

Przedmioty otrzymane z pozostałych czterech miejsc w pakiecie mogą być Kartami Najemników, monetami lub Portretami - i można z nich uzyskać Portrety Najemników dla Najemników, których posiadasz, przed zdobyciem wszystkich pozostałych kart Najemników tej samej rzadkości. 

Szanse wypadania Monet Najemników

Paczka Najemników może zawierać jeden lub więcej zestawów Monet dowolnego Najemnika, a każdy zestaw Monet zawiera od 35 do 45 Monet.

 • Rzadkie Monety:
  • Średnio 84,7% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie rzadkie monety w Pakiecie Najemników.
  • Rzadkie monety wypadają średnio 12 razy w 10 Pakietach Najemników.
 • Epickie Monety:
  • Średnio 85,8% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie epickie monety w Pakiecie Najemników.
  • Epickie monety wypadają średnio 10 razy w 10 Pakietach Najemników.
 • Legendarne Monety:
  • Średnio 76,5% szans na to, że przynajmniej jeden z zestawów zawierać będzie legendarne monety w Pakiecie Najemników.
  • Legendarne monety wypadają średnio 8 razy w 10 Pakietach Najemników.

Szanse wypadania Portretów Najemników

Wszyscy Najemnicy posiadają 3 Złote Portrety Najemników. Wszyscy Legendarni Najemnicy posiadają również Diamentowy Portret Najemnika.

Za każdym razem, gdy otrzymasz Portret Najemnika* z paczki; portret, który otrzymasz, będzie oparty na następujących szansach procentowych:

 • Dla Legendarnych Najemników: 30% szans na zdobycie każdego z 3 Złotych Portretów i 10% szans na zdobycie Diamentowego Portretu
 • Dla Rzadkich i Epickich Najemników: 33,3% szans na zdobycie każdego z 3 Złotych Portretów

Kiedy zdobędziesz Portret Najemnika, szansa zdobycia pozostałych Portretów Najemnika jest dynamicznie przeliczana, z nowymi proporcjami opartymi na twojej indywidualnej kolekcji Portretów dla tego Najemnika.

Nie otrzymasz tego samego Portretu Najemnika, dopóki nie zdobędziesz wszystkich Portretów Najemników dla tego Najemnika. Kiedy posiadasz wszystkie Portrety Najemników, możesz otrzymać drugą kopię Portretu Najemnika, która zostanie automatycznie zamieniona na Monety tego Najemnika: 50 monet dla Rzadkich, 75 monet dla Epickich i 100 monet dla Legendarnych Najemników..

Czasami możesz otrzymać Portret Najemnika przed otrzymaniem jego Karty Najemnika. Kiedy tak się stanie, będziesz mógł grać tym Najemnikiem z Portretem Najemnika, a Kartę Najemnika możesz zdobyć z pakietów.

*Po otrzymaniu portretu najemnika z produktu zawierającego losowy portret, najemnik jest najpierw losowo wybierany z puli najemników, w której nie posiadasz wszystkich portretów, w tym najemników, którzy nie znajdują się w twojej kolekcji. Wybór jest preferowany w oparciu o liczbę portretów, których właściciel nie posiada dla każdego najemnika, więc masz większe szanse na otrzymanie portretu najemnika, dka którego masz mniej portretów. Jeśli brakuje ci 3 portretów Jaraxxusa i posiadasz wszystkie portrety oprócz 1 portretów Jainy, masz 3:1 szansy na zdobycie portretu Jaraxxusa zamiast Jainy. Wartość portretu wybranego najemnika jest określana na podstawie powyższych wartości procentowych.

Za zakupy w grze na komputerze stacjonarnym lub laptopie można płacić kamieniami runicznymi. Dostępne metody płatności za kamienie runiczne zależą od kraju zarejestrowanego na koncie Battle.net. Jeśli saldo Battle.net znajduje się na twoim koncie, Hearthstone domyślnie zasugeruje tę formę płatności.

Opcje Płatności na Urządzeniach Mobilnych

Przy zakupach w grze na urządzeniach mobilnych używana jest metoda płatności, którą masz zarejestrowaną na koncie Apple App Store, Google Play lub Amazon Appstore zarejestrowanym na Twoim urządzeniu, niezależnie od tego, na którym koncie Battle.net jesteś zalogowany do gry. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z poradnikami dostępnymi tutaj Apple’s, Google’s, Amazon’s support articles.

Saldo Battle.net nie może być użyte do zakupów w Hearthstone na urządzeniach mobilnych.

Kontrolowanie Zakupów w Grze

Aby zapobiec przypadkowym zakupom w grze na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, można włączyć opcję Kontroli Rodzicielskiej Battle.net .

Aby zapobiec przypadkowym zakupom w grze na urządzeniu przenośnym, musisz zastosować odpowiednie ustawienia Kontroli Rodzicielskiej danego urządzenia.

Problemy z Płatnościami

Jeśli doświadczasz problemów podczas próby zakupu w grze na komputerze stacjonarnym lub laptopie, spróbuj skorzystać z naszego poradnika Rozwiązywanie Problemów z Płatnościami lub sprawdź poniższą listę najczęstszych błędów.

Jeśli Twoje konto gry wygląda na zablokowane, może być to rezultat obciążenia zwrotnego na koncie. Zapoznaj się z naszym poradnikiem odnośnie Spłacania Obciążeń Zwrotnych aby sprawdzić dostępne dla Ciebie opcje.

Problemy z Płatnościami na Urządzeniach Mobilnych

Jeśli masz problem z dokonaniem zakupu w Hearthstone na swoim urządzeniu mobilnym, całkowicie wyloguj się z aplikacji Hearthstone. W przypadku urządzeń z systemem iOS wyloguj się również z Apple ID. Następnie zaloguj się ponownie i spróbuj jeszcze raz.p>

Jeśli problem dalej występują, odwiedź Stronę Pomocy Apple App Store, Centrum Pomocy Google Play , lub Centrum Pomocy Amazon AppStore w celu uzyskania dalszej pomocy.

Najczęstsze Błędy odnośnie Płatności

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPADANIA BATTLE BASH

 Bash 1Bash 2bash 3 bash 4bash 5bash 6bash 7bash 8bash 9bash10
Legendarna Tablica5.0%5.4%5.8%6.4%7.1%8.0%9.5%11.7%16.0%25.2%
Legendarne Uderzenie5.0%5.4%5.8%6.4%7.1%8.0%9.5%11.7%16.0%25.2%
Rzadki barman7.0%7.4%7.8%8.3%8.9%9.7%10.7%12.2%13.9%14.3%
3x Emotki: Pakiet 19.0%9.2%9.5%9.8%10.2%10.5%10.9%11.2%11.0%8.7%
3x Emotki Pakiet 29.0%9.2%9.5%9.8%10.2%10.5%10.9%11.2%11.0%8.7%
Epicka Skórka Bohatera 113.0%12.7%12.3%11.9%11.3%10.6%9.7%8.4%6.5%3.6%
Epicka Skórka Bohatera 213.0%12.7%12.3%11.9%11.3%10.6%9.7%8.4%6.5%3.6%
Epicka Skórka Bohatera 313.0%12.7%12.3%11.9%11.3%10.6%9.7%8.4%6.5%3.6%
Epicka Skórka Bohatera 413.0%12.7%12.3%11.9%11.3%10.6%9.7%8.4%6.5%3.6%
Epicka Skórka Bohatera 513.0%12.7%12.3%11.9%11.3%10.6%9.7%8.4%6.5%3.6%